Tabula batavorum

Tabula Batavorum!

De stichting stelt zich ten doel de regionale kennis op historisch en archeologisch gebied te publiceren. De
stichting tracht dit doel onder andere te verwezenlijken door het uitgeven van een thematisch jaarboek in de
Terugblik reeks, met daarin allerlei publicaties over boeiende, thematisch samengestelde historische onderwerpen
uit het Gelders Rivierengebied.
Het jaarboek is in de eerste plaats bedoeld voor de leden van de historische verenigingen die binnen het Tabula
Batavorum samenwerkingsverband werkzaam zijn.
Daarnaast streeft zij ernaar de jaarboeken ook via de regionale boekhandel onder een breder publiek te brengen. Een
groot deel van de historische verenigingen in het Gelderse Rivierengebied is bij de stichting aangesloten.
Afgevaardigden van deze verenigingen vormen het bestuur van de stichting en leden van deze verenigingen leveren de
historische artikelen.

http://www.tabulabatavorum.nl/