Tabula batavorum

Tabula Batavorum!

De stichting stelt zich ten doel de regionale kennis op historisch en archeologisch gebied te publiceren. De stichting tracht dit doel onder andere te verwezenlijken door het uitgeven van een thematisch jaarboek in de Terugblik reeks, met daarin allerlei publicaties over boeiende, thematisch samengestelde historische onderwerpen uit het Gelders Rivierengebied.
Het jaarboek is in de eerste plaats bedoeld voor de leden van de historische verenigingen die binnen het Tabula Batavorum samenwerkingsverband werkzaam zijn.
Daarnaast streeft zij ernaar de jaarboeken ook via de regionale boekhandel onder een breder publiek te brengen. Een groot deel van de historische verenigingen in het Gelderse Rivierengebied is bij de stichting aangesloten. Afgevaardigden van deze verenigingen vormen het bestuur van de stichting en leden van deze verenigingen leveren de historische artikelen.

download tijdschriften van Tabula Batavorum

tabula batavorum 1982

tabula batavorum 1983

tabula batavorum 1984

tabula batavorum 1985

tabula batavorum 1986

tabula batavorum 1987

tabula batavorum 1988

tabula batavorum 1989

tabula batavorum 1990

tabula batavorum 1991

tabula batavorum 1992

tabula batavorum 1993

tabula batavorum 1994

tabula batavorum 1995

tabula batavorum 1996

tabula batavorum 1997

tabula batavorum 1998

tabula batavorum 1999

http://www.tabulabatavorum.nl/