Tabula Batavorum

 

 

 

Stichting Tabula Batavorum

Deze stichting stelt zich ten doel de regionale kennis op historisch en archeologisch gebied te publiceren. De stichting tracht dit doel onder andere te verwezenlijken door het uitgeven van een thematisch jaarboek in de Terugblikreeks, met daarin allerlei publicaties over boeiende, thematisch samengestelde historische onderwerpen uit het Gelders Rivierengebied. Vanaf het jaar 2000 worden deze jaarboeken uitgegeven met artikelen met een vooraf bepaald thema.
Het jaarboek is in de eerste plaats bedoeld voor de leden van de historische verenigingen die binnen het Tabula Batavorum samenwerkingsverband werkzaam zijn. Daarnaast streeft de stichting ernaar de jaarboeken via de regionale boekhandel onder een breder publiek te brengen.

De huidige deelnemers van de stichting zijn:
– Stichting Historische Kring Gente
– Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg e.o.
– Historische Vereniging Marithaime, Elst
– Historische Kring Kesteren en Omstreken
– Historische Kring West-Betuwe
– Historische Vereniging De Heerlijkheid Vuren
– Historische Kring Midden-Betuwe
– Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken
– Historische Kring Huessen
– Historische Kring Bemmel, Haalderen en Ressen

Afgevaardigden van deze verenigingen vormen het bestuur van de stichting en leden van deze verenigingen leveren de historische artikelen.

Hieronder kun je de jaarboeken van Tabula Batavorum van de jaren 1982 tot 2000 inzien en downloaden:

Tabula Batavorum 1982 Tabula Batavorum 1983 Tabula Batavorum 1984
Tabula Batavorum 1985 Tabula Batavorum 1986 Tabula Batavorum 1987
Tabula Batavorum 1988 Tabula Batavorum 1989 Tabula Batavorum 1990
Tabula Batavorum 1991 Tabula Batavorum 1992 Tabula Batavorum 1993
Tabula Batavorum 1994 Tabula Batavorum 1995 Tabula Batavorum 1996
Tabula Batavorum 1997 Tabula Batavorum 1998 Tabula Batavorum 1999
De volgende jaarboeken zijn gepubliceerd vanaf het jaar 2000:
2000 Wonen en werken in de Betuwe 1900-2000
2001 ­ Het zal me een zorg zijn
2002 Niets nieuws onder de zon…’ – 700 jaar criminaliteit in het Rivierengebied
2003 De Betuwe op slot  – Over kastelen en adellijke huizen
2004 Van boezeroen en hoge zije  – De Betuwe in de 19e eeuw
2005 Geloven komt van boven – Kerk en religie in de Betuwe
2006 De Betuwe verenigd – Een bloeiend verenigingsleven
2007 Aap Noot Betuwe – Vier eeuwen onderwijs tussen Gendt en Gorcum
2008 Tegen de stroom in – Zeven eeuwen waterbeheer in de Betuwe
2009 De Betuwe aangekaart – Een historische topografie
2010 Feesten en beesten – Vermaak en vertier in de Betuwe
2011 De Betuwe graaft zich in – Militair-strategische objecten in het Rivierengebied
2012 Mystiek rivierenland – Merkwaardige verhalen uit de Betuwe
2013 Schoonheid verbeeld – Kunst in de Betuwe
2014 Macht en onmacht – Betuwse bestuurders tussen 1500 en 1917
2015 Dames en heren appels en peren – Teelt en teeltvormen in de Betuwe
2016 Betuws Mengelwerk – Vijftien bijdragen tot de geschiedenis van het Rivierengebied
2017 Grenzenloos – Inkomende en uitgaande Betuwenaren…
2018 Strijd om de kansel – Reformatie in de Betuwe
2019 Heen en weer – Verkeer en vervoer in de Betuwe door de eeuwen heen
2020 Belevenissen in oorlogstijd – De Betuwe in 1940-1945
2021 De Betuwe beweegt – Sport in het Rivierenland
 Het thema van het jaar 2022 is Wederopbouw

Klik hier om naar de website te gaan van Tabula Batavorum