Oud Neis

Mede dankzij vele enthousiaste leden kunnen wij een aantal keren per jaar een nieuwsblad samenstellen voor onze leden. Als lid is het ook mogelijk kopij in te sturen om zo vele mooie verhalen te kunnen bundelen. Door te klikken hiernaast kunt u een Oud Neis inzien en  downloaden.

Terugblik

Stichting Tabula Batavorum

Deze stichting stelt zich ten doel de regionale kennis op historisch en archeologisch gebied te publiceren. De stichting tracht dit doel onder andere te verwezenlijken door het uitgeven van een thematisch jaarboek in de Terugblikreeks, met daarin allerlei publicaties over boeiende, thematisch samengestelde historische onderwerpen uit het Gelders Rivierengebied. Vanaf het jaar 2000 worden deze jaarboeken uitgegeven met artikelen met een vooraf bepaald thema.
Het jaarboek is in de eerste plaats bedoeld voor de leden van de historische verenigingen die binnen het Tabula Batavorum samenwerkingsverband werkzaam zijn. Daarnaast streeft de stichting ernaar de jaarboeken via de regionale boekhandel onder een breder publiek te brengen.

De huidige deelnemers van de stichting zijn:
– Stichting Historische Kring Gente
– Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg e.o.
– Historische Vereniging Marithaime, Elst
– Historische Kring Kesteren en Omstreken
– Historische Kring West-Betuwe
– Historische Vereniging De Heerlijkheid Vuren
– Historische Kring Midden-Betuwe
– Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken
– Historische Kring Huessen
– Historische Kring Bemmel, Haalderen en Ressen

Afgevaardigden van deze verenigingen vormen het bestuur van de stichting en leden van deze verenigingen leveren de historische artikelen.

De uitgaven van Tabula Batavorum tussen 1982 en 2000 kunnen hier onder worden gedownload.

Tabula Batavorum 1982 Tabula Batavorum 1983 Tabula Batavorum 1984
Tabula Batavorum 1985 Tabula Batavorum 1986 Tabula Batavorum 1987
Tabula Batavorum 1988 Tabula Batavorum 1989 Tabula Batavorum 1990
Tabula Batavorum 1991 Tabula Batavorum 1992 Tabula Batavorum 1993
Tabula Batavorum 1994 Tabula Batavorum 1995 Tabula Batavorum 1996
Tabula Batavorum 1997 Tabula Batavorum 1998 Tabula Batavorum 1999