Agenda

Agenda


Januari


Februari


Maart


April


Mei


Juni


Juli


Augustus


September


Oktober


November

Uitnodiging lezing :
Dinsdag 2 november 2021 in dorpshuis Beatrix, Dorpsstraat 15, Slijk-Ewijk. Aanvang: 19.30 uur
Het WO II verhaal van de Betuwe, the Island 44-45 door Bauke Huisman.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er ontzettend veel gebeurd in de Betuwe. Gebeurtenissen die een
enorme impact hebben op het gebied en haar inwoners. Nooit was er veel aandacht voor. In de
geschiedenisboeken is er weinig over terug te vinden. Maar langzaamaan ontstaat het besef dat dit
meer aandacht verdient. Aandacht voor wat er gebeurd is en aandacht voor de offers die gebracht zijn voor onze vrijheid. Aandacht voor het verhaal van de Betuwe, the Island 44-45. Tijdens deze lezing wordt de samenhang tussen alle gebeurtenissen in relatie met de ontwikkelingen elders in Europa verklaard.

Namens het Betuws Oorlog Info Centrum  (BOIC) vertelt Bauke Huisman het WO II verhaal van de Betuwe, the Island 44-45. Onder andere over de 198 dagen strijd die hier gewoed heeft, waarom de Betuwe tot één van de zwaarst beschadigde gebieden van Nederland werd en wat de ellende is geweest die de inwoners hebben meegemaakt. Er wordt uitgelegd wat de bedoeling was van de vele militaire gebeurtenissen in dit gebied en wat hier van invloed is door bijvoorbeeld het Ardennenoffensief. U krijgt veel foto’s te zien uit de omgeving en aan de hand van simpele kaarten wordt een en ander verduidelijkt. Verder zijn er unieke verhalen uit dagboeken, vele foto’s van de omgeving in die tijd en niet eerder vertoonde luchtfoto’s van de directe omgeving.

Dit verhaal is zo uniek dat dit meer bekendheid verdiend. Daarom is de Betuwe tijdens Gelderland
Herdenkt ook als één van de 5 gebieden aangewezen waar 75 jaar vrijheid extra onder de aandacht
wordt gebracht.

Graag tot ziens op dinsdag 2 november
In dorpshuis Beatrix in Slijk-Ewijk!


December