Home

Welkom op de website van de Historische Kring

Oosterhout-Gld, Slijk-Ewijk, Valburg e.o.

 Onze vereniging is opgericht in april 1979 en telt momenteel ruim 180 leden. Als vereniging beschrijven we de archeologische waarden en onderzoeken we de streekgeschiedenis en het cultuurhistorisch erfgoed van ons  werkgebied  Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg, Loenen en Wolferen.
Kijkt u gerust rond op onze website en kom meer te weten over onze activiteiten en wat u kunt verwachten van onze vereniging.
Wij zijn altijd op zoek naar foto’s, films van vroeger: u kunt ons daar altijd voor bereiken via ons mailadres historischekringoosterhout@gmail.com

Misschien bent u geïnteresseerd in onze streekgeschiedenis en is het voor u aantrekkelijk om lid te worden. Als lid bieden wij u onder meer de mogelijkheid samen te werken of contact te hebben met andere leden. ‘Kennis delen is immers vermenigvuldigen’. We hebben een nieuwsblad Oud Neis, speciaal voor onze leden. Hierin leest u volop wat er op historisch gebied te beleven is in ons  werkgebied.

Sinds september 2021 werken wij samen met zustervereniging Historische Kring Midden-Betuwe.

Onze sponsoren

Actueel

Lezing

Leven en belevenissen van de Heerlijkheid Loenen en Wolferen tussen 1906 en 1970 door Henk van Drumpt

Dinsdag 21 maart 2023 om 20.15 uur, Dorpshuis Beatrix, Dorpsstraat 15 Slijk-Ewijk.

De grootvader van Henk is geboren in Slijk-Ewijk op 15-2-1880. De grootmoeder (Rika de Bruijn) is op 3-2-1884 geboren in Slijk-Ewijk. De vader van Henk van Drumpt (ook Henk) is geboren 6-11-1906 in de Loenensedwarsstraat 2 op Loenen.

Vanaf 1880 tot 1970 woonde er een generatie van de familie Van Drumpt in Loenen. Daarna is Henk verhuisd naar Wolferen naar ‘het Rieten Kasteel’, ooit een nonnenklooster.

Voor leden is de toegang gratis, van niet-leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.